Secretariat

competënzes

Coltüra (ciorda, ega de stala) - conservazione y spanüda

Cun deliberaziuns dl consëi nr. 64 di 30.12.2003 + nr. 27 vom 15.07.2011 dc_27-2011.pdf desćiarié (0.17 MB) él gnü injuntè al regolamënt comunal dl’igiena y dla sanité les normes che reverda la conservaziun y la spanüda dla coltöra. Danter l’ater él gnü fissé normes che reverda les dimenjiuns dles zopes y dles vasches por la boacia y dl’ega de stala sciöche ince les desposiziuns por la spanüda y le trasport dles coltöres.

Sanziuns - ciara delibera de consëi nr. 23 di 27.06.2017 dc_23-2017.pdf desćiarié (0.43 MB)

Refeziun scora

Cun delibera dla Junta Comunala vëgnel fissé vigni ann les modalitês por l'esecuziun dl sorvisc de refeziun tla scora elementara y tla scora mesana da San Martin de Tor (amisciun, contribuziun di cosć, y insciö inant).

Delibera refeziun scora elementara 2022/23 dg112-3022_refezione_scuola_elementare_2022-23.pdf herunterladen (0.38 MB)

Delibera refeziun scora mesana 2022/23 dg113-3022_refezione_scuola_media_2022-23.pdf herunterladen (0.37 MB)

sort d'organisaziun

setur d'aministraziun

Secreter/ia de comun

setur aministratif

planimetria

local: Ciasa de comun, 1. alzada

Responsabile

colaboradus

posc

Comun da La Val

STRADA SAN SENESE 1, 39030 LA VAL

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 23/10/2023, 15:39