Junta de comun

foto junta de comun - Pablo Palfrader-La Usc di Ladins

La Junta de comun s'abina un n iade al'edema (vigni mertesc).

Composiziun dla junta de comun y competënzes di assessurs - perioda 2020-2025.PDF da desćiarié jö (0.18 MB)

Ombolt

Vizeombolt

Secreteria de comun

Assessurs

LAD