Formulars

Alado di art. 12, 13 y 14 dl Regolamënt UE 679/2016 les informaziuns revardëntes la proteziun di dac personai é da ciafé sot al link privacy y po gní consultades ti ofizi de comun.

Düc | A| C| D| F| P

1 | 2| > | >|

LAD