Tarifa dl'ega paza y coliamënt ala canalisaziun

La tarifa vëgn calcolada anualmënter sön la basa dla letöra dl cumpedadù. Por avëi l’entité dl consum, vëgnel tignì cunt dla letöra dl ann prezedënt y de chëra dl ann corënt. En mancianza de n cumpedadù, le consum vëgn calcolè en basa al numer dles porsones, che dales dates dl’anagrafa resultëia dailò residëntes; secundo la deliberaziun dla Junta Provinziala nr. 2541/2009 mëssel gnì calcolè n consum de 50 m³ a porsona.

Amunta dla tariffa

Por l’ann 2022 mëssel gnì paiè fora la soma de € 1,0256 por vigni m³ de ega consumada + il 10 % de IVA o € 51,28 + il 10 % de IVA por vigni singola persona residënta, en mancianza de n cumpedadù.

Ejëmpli de calcolaziun de consum:

Residënza dotada de cumpedadù:
Letöra cumpedadù ann prezedënt 3855
Letöra cumpedadù ann suandënt 4251
Consum = 396 1,0256 € 406,14
406,14 + 10 % de IVA (€ 40,61) 446,75 tarifa de debit por l’ega paza

Residënza zënza cumpedadù:
Aladô dles dates dl’anagrafa virel dailò 4 porsones
4 x 50 = 200 1,0256 205,12 + 10 % de IVA (€ 20,51) 225,63 tarifa de debit por l’ega paza

Important:
Por vigni costruziun nöia (abitaziun, ponsiun, bar ….) mëssel gnì fat na detlaraziun scrita pro l’Ofize dles Cutes dl Comun por che al pois gnì adebité les cutes por l’ega y por le refodam. Al mëss gnì fat na detlaraziun pro le Ofize dles Cutes dl Comun ince ti caji de trascriziun di imobii o de süa demoliziun.


Coliamënt ala condüta dles eghes pazes - canalisaziun

Por damanè do le coliamënt ala rëi de canalisaziun y rëi idrica comunala mëssel gnì fat na domanda aposta. La domanda mëss gnì scrita sön le formular aposta y almanco 15 dis dan le scomenciamënt di laûrs y al ti mëss gnì injunté na planimetria en scala 1 : 500. Les atres desposiziuns che reverda i coliamënć é contignüdes tl regolamënt comunal por le sorvisc de canalisaziun y regolamënt comunal por le sorvisc de fornidöra idrica .
I contribuć de coliamënt vëgn adebità cun i contribuć de conzesciun .

23/10/2022

LAD